معرفی شرکت

شرکت کیمیا رویش مهرپارس یکی از تولیدکنندگان انواع کودهای شیمیایی در استان خراسان می باشد وتولید کننده انواع کودهای کشاورزی در جهت :

 1-افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح 3-ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی2-افزایش بهره وری از منابع طبیعی  و حمایت از کشاورزی پایدار 4-جلوگیری از فرسایش خاک  میباشد.

 

هدف این شرکت بهبود وضعیت کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان محترم است. در راستای این هدف، شرکت اقدام به تولید انواع مختلف کودهای شیمیایی، آلی و مایع نموده است.

کیفیت از دیدگاه شرکت شرکت امری فراگیر و متاثر از عملکرد اعضای شرکت بوده و تحقق آن در گرو مشارکت تمامی کارکنان می باشد.

 

واحد فنی وR&D  شرکت آمادگی ارائه طرح های تولید کود کشاورزی را در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی همراه با ساخت ماشین آلات مربوطه را در واحد ماشین سازی خود دارد  ،این واحد موفق شده پروژه های مختلفی را پیرامون کودهای باغبانی زراعی و گلخانه ای به انجام برساند که در نتیجه آن کشاورزی پایدار با مصرف صحیح و بهینه کود میسر می باشد.

آزمایشگاه کنترل کیفی با هدف بهبود بخشیدن هر چه بیشنر محصولات تولیدی کارخانه تاسیس گردیده است .آزمایشگاه مجهز به دستگاه های پیشرفته اندازه گیری عناصر پر نیاز و کم نیاز نظیر (دستگاه های جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر ،دستگاه اندازه گیری ازت (کجدال) می باشد.
این شرکت آمادگی آنالیز کلیه نمونه های کودی و کانی های معدنی و قبول انجام کلیه اندازه گیری های نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و عناصر کم نیاز را دارد.
محصولات این شرکت شامل:


کودهای شیمیایی فسفاته
- سوپر فسفات ساده
- سوپر فسفات ترپیل
- سوپر فسفات غنی شده

 
کودهای گوگردی
 -
گوگرد میکرونیزه
 -
گوگرد پنتونیتی (ساری کود)
- کود آلی گوگردی (غنی شده(


کودهای مرکب
-
کود ماکرو کامل                    - کود اوره سولفات
-
کود اوره فسفات                 -کود مونو آمونیوم فسفات