خط مشی شرکت

خط مشی کیفیت

 شرکت کیمیا رویش مهرپارس باهدف کمک به افزایش عملکرد محصولات کشاورزی درواحد سطح وارتقاءکیفیت وکمیت محصولات کشاورزی وافزایش بهره وری ازمنابع طبیعی وحمایت از کشاورزی پایدار درکشور تاسیس گردیده است.

کیفیت از دیدگاه شركت امری فراگیر و متأثر از عملکرد اعضای شرکت بوده و تحقق آن در گرو مشارکت تمامی کارکنان می باشد.
از این رو شركت گوگردسابان توس خود را ملزم به اجرای دقیق همه ابعاد خط مشی کیفیت با هدف نیل به کسب و ارتقاء رضایت مشتری و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت که مشتمل بر موارد ذیل است می داند:

1)شناخت دقيق نيازمندي‌هاي ضروري كنوني و آينده مصرف كنندگان محصولات ومشتريان و تلاش در جهت مرتفع نمودن اين نياز‌ها.

2)استفاده بهينه ، مؤثر و مناسب از منابع و امكانات موجود در جهت ارتقاء کیفیت و  كاهش قيمت تمام شده محصولات.

3)    افزايش مشاركت و توانمندي كاركنان در نيل به اهداف و مقاصد سازماني از طريق ارائه آموزشهاي مستمر و برنامه ريزي شده

4)    افزايش كارايي و اثر بخشي فرآيندها از طريق اعمال مديريت صحيح و همچنين انجام پايش واندازه گيري هاي مستمرو تجزيه و تحليل دقيق نتايج حاصله .

5)      بكار گيري فن آوريها و تكنولوژي هاي جديد در جهت  تولید وارائه محصولات باکیفیت و تأمين امكانات وتجهيزات مربوطه.

به منظور تحقق سرفصل های مذکور مديريت  متعهد می گردد تا با بهره گیری و تبعیت از نظام کیفیISO 9001:2008  , انطباق کلیه فعالیت ها خود را جهت نیل به اهداف کلان و بهبود مستمر شركت دنبال نموده و کلیه کارکنان باید سعی نمایند از طریق اجرای رویه هاو نظام ایجاد شده در زمینه رضایتمندی مشتریان و ارائه خدمات مطلوب ودستیابی به اهداف تعیین شده اهتمام لازم را به عمل آورند.