گوگرد بنتونیت دار

 گوگرد بنتونیت دار معمولا برای اصلاح خاک های قلیایی و آهکی و بهبود زمین کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد...

 گوگرد بنتونیت دار معمولا برای اصلاح خاک های قلیایی و آهکی و بهبود زمین کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد...

گوگرد بنتونیت دار

 برای اصلاح خاکهای قلیایی و آهکی و بهبود زمین کشاورزی
60%
کوگرد 40% بنتونیت
70%
کوگرد 30% بنتونیت
کود گوگرد بنتونیت دار گرانوله بصورت پاششی با کود پاش و یا چالکود در سایه انداز درختان استفاده میشود.
بنتونیت نقش سازنده ای در فرآیند اکسیداسیون گوگرد در خاک دارد ، بطوریکه بنتونیت موجود در این کود با جذب رطوبت به خود و ضمن متورم شدن در بستر خاک متلاشی
وبنوعی منفجر میشود و این عمل ، گوگرد را به ذرات ریز تر تبدیل مینماید و در نتیجه اکسیداسیون گوگرد سریعتر انجام و صورت می پذیرد. با اینکه گوگرد به راحتی در خاک و یا با آب حل نمی شود

ساری کود (کود گوگرد بنتونیت دار)
در حالی که نیاز تعدادی از گیاهان به گوگرد ( غلظت گوگرد در داخل گیاه بیشتر از فسفر است ) بیشتر است متأسفانه در کشور کمتر به استفاده از این کود در جهت پائین آوردن پی هاش (PH ) خاکهای قلیایی توجه شده است.
با توجه به آثار مثبت گوگرد در کاهش پی هاش موضعی خاکهای آهکی، تأمین سولفات مورد نیاز گیاهان ، افزایش حلالیت عناصر کم مصرف و پر مصرف به ویژه فسفر ، آهن ، روی و ..... کنترل برخی از عوامل بیماری زای قارچی و همچنین گوگرد در اصلاح خاکهای شور و قلیایی و خاصیت اصلاح کنندگی آن و سایر مزایای دیگر ، نیاز به استفاده از ساری کود ضروری است؛ لذا توصیه شده که برای تسریع در فرآیند اکسیداسیون گوگرد در خاک از باکتری تیوباسیلوس ( بیو سولفور ) و یا کود گوگرد بنتونیت دار گرانوله همراه با کود حیوانی استفاده شود.
 توصیه: استفاده از هر نوع کود در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات بر اساس نتیجه آزمون خاک، صرفاً با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه انجام داده و به آنان اعتماد نمائید .

 

 

گالری