گوگرد میکرونیزه

 

گوگرد میکرونیزه برای مبارزه با سفیدک سطحی میوه ها خصوصاً انگور و بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد...

 

گوگرد میکرونیزه برای مبارزه با سفیدک سطحی میوه ها خصوصاً انگور و بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد...

گوگرد میکرونیزه

دانه بندی       : مش 150 تا 200

آنالیز وخلوص : 99/5%

بسته بندی    : کیسه 25 kg

گوگرد میکرونیزه در کشاورزی و صنایع مختلف کاربرد دارد. گوگرد میکرونیزه برای مبارزه با سفیدک سطحی انگور و بیماریهای قارچی مورد استفاده قرار می گیرد.

گوگرد میکرونیزه در کشاورزی و صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی ، باروت ، کبریت سازی ، قند و شکر و نشاسته، حشره کشها و شوینده ها ، صابون ، فرآوری خشکبار ، ضد عفونی سرد خانه ها و سایر مواد دیگر مصارف فراوانی دارد.

علائم کمبود گوگرد در گیاهان:

در گیاهان کمبود گوگرد به صورت رنگ پریدگی و زردی در برگهای جوان و قسمتهای انتهایی گیاه ظاهر می گردد. کمبود گوگرد آثار مهمی در کاهش رشـد گیاه داشته ، ساقه ها نازک و بـرگها پیچیده می گردد. در گیاهان کمبود گـوگـرد موجـب تجمع ازت غیرپروتئینی می شود و مصرف این گیاهان برای حیوانات نشخوار کننده مضر و زیان آور است. کمبود گوگرد موجب تجمع نیترات در گیاهان شده که برای حیوانات مصرف کننده سمی می باشد .

توصیه: استفاده از هر نوع کود شیمیایی را در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات بر اساس نتیجه آزمون خاک ، صرفاً با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه انجام داده و به آنان اعتماد نمائید.

 

گالری